Follow us on Facebook
Peru header

INCA CULTUUR

Inca Culture De central Andische zone van Zuid-Amerika heeft een van de rijkste omgevingen voor belangrijke oude beschavingen. Eeuwen voor de ontwikkeling van Europa, ontwikkelden zich culturen in deze regio, en verdwenen ze weer, sommige veel machtiger dan de andere, totdat een cultuur zich ontwikkelde die een van de belangrijkste beschavingen allertijden zou worden: “Het Inca Rijk”.

Aldean Inca Rond 1200 voor Christus begonnen de eerste culturen zich te ontwikkelen in het noorden van het huidige Perú. Eerst vormden zich de eerste kleine dorpen die later Andes steden werden. In de loop der tijd werden deze steden religieuze centra die vervolgens uitgroeiden tot omvangrijke stad centra met markten en religieuze, politieke en administratieve organen.De economie was gebaseerd op de ontwikkeling en de controle van grote territorale gebieden. Deze gebieden waren gericht op het fokken van dieren en op de landbouw. De controle in deze gebieden werd in stand gehouden door een belastingsysteem die bestond uit contributies en de bijdrage door te werken voor de gemeente of voor de hogere klasse.

Agriculture Inca Er wordt gezegd dat deze hogere klassen een enorme rijkdom hadden. Dit wordt bevestigd met enkele vondsten die gedaan zijn in graven van de edele heren uit de Pre-Inca cultuur die ook wel bekend stonden als de “ Right cultuur”. Deze cultuur was waarschijnlijk verantwoordelijk voor het vormen van de beschavingen in de Chicama en Right valleien rond 200 voor Christus. Andere beschavingen verschenen in de verschillende gebieden in het noorden van Peru en het hedendaagse Bolivia en de ontwikkeling van deze culturen door de jaren heen zou meehelpen aan de vorming van het Inca rijk. Al deze culturen lieten hun culturele achtergrond achter als erfgoed voor dgene die na hun kwamen en op hun manier hielpen bijdragen aan één van de meest belangrijke beschavingen die ooit heeft bestaan in Zuid-Amerika.

Chicama - Chan chan Bestaansmythe.

Incas De Inka beschaving begon ongeveer in 1100. Net als vele beschavingen hadden ook de Inkas legendes en mythes over de oorsprong van hun bestaan. De Inkas hadden vele mythen rond hun oorsprong. In eentje, zond Ticei Viracocha zijn vier zoons en vier dochters om een dorp op te bouwen. Onderweg kregen Ocllo en Manco, twee van Ticeis kinderen, een kind genaamd Sinchi Roca. Sinchi Roca leidde hen naar Cusco alwaar ze de nieuwe dorp stichtten. Manco werd hun leider en kreeg de naam Manco Capac.

Titicaca In een andere mythe gaf de zonnegod Inti de opdracht aan Manco Capac en Mama Ocllo om uit de diepten van het Titicacameer te voorschijn te komen en de stad Cusco op te richten. Ze reisden door ondergrondse grotten tot ze Cusco bereikten en alwaar ze Hurin Cusco, oftewel de eerste dinastie van het koninkrijk Cusco stichtten.

Weer een ander verhaal vertelt dat toen Manco Capac in de vallei van Cusco arriveerde stak hij een paal in de grond om de vruchtbaarheid te testen. Toen hij zag dat dit inderdaad zo was vestigde hij zijn mensen in Cusco.

Ceramica Inca Bij aankomst in Cusco word er gezegd dat Manco Capac de mannen begon te instrueren over de landbouw, terwijl zijn zus de vrouwen leerde weven en spinnen. De mensen in de vallei werden zo de fundering voor de eerste Inca stad. Binnen de kortste keren maakte deze kennis de stad superieur in vergelijking tot de andere steden in de omgeving. Dit gaf hen de gelegenheid hun kennis tot ver buiten de grenzen van de vallei van cusco uit te dragen. Hierbij brachten ze vele verschillende culturen samen door militaire verovering en kennisoverdracht.

Sinchi Roca De mythen werden mondeling doorgeven van generatie op generatie aangezien de Incas geen officiële schrift hadden. Er heeft waarchijnlijk echt een Manco Capac bestaan die de leider was van deze stam. Het archeologisch bewijs geeft aan dat de incase en relatief onbelangrijke stam waren tot de komst van Sinchi Roca. Hij is de eerste figuur uit de Inca mythologie wiens bestaan bewezen wordt door archeologische vondsten.

Over het algemeen kan gezegd worden dat de Incas ontstaan zijn in het gebied rond het Titicacameer.De exacte reden voor hun komst naar Cusco is onbekend. Het kan zijn dat ze vluchtten voor vijandige buren of dat ze simpelweg op zoek waren naar een geschikte plek voor de ontwikkeling van de landbouw. Wat wel degelijk gezegd kan worden is dat ze inderdaad in de valley van Cusco terecht zijn gekomen.

Ondanks dat de Incas overheersend waren in Cusco rond de 12de en 13de eeuw, was het pas in 1438 dat de uitbreiding begon onder leiding van Sapa Inca Pachacuti . Gedurende zijn regeerperiode tussen 1438 en 1471 werd de uitbreiding van Cusco uitgevoerd. Vele instituties werden opgericht en de organisatie van het Rijk begon vorm te krijgen. Ook de territoriale uitbreiding begon koortsachtig te groeien. Pachacuti was een grote strijder, organisator en wetgever. Hij wordt ook wel “de Alexander de Grote” van het oude Zuid-Amerika genoemd.

Tawantinsuyo De expansie stopte echter niet met Pachacuti; Inca na Inca zorgde ervoor dat het Inca rijk bleef groeien. Tegen de tijd dat Yupanqui aan de macht was bedekte het Inca rijk of “Tawantinsuyo” een oppervlakte van ongeveer 600.000 km2. Onder dit gebied vielen het huidige Peru, Bolivia en Ecuador en gedeelten van Colombia, Chili en Argentinië. Dit was het grote rijk dat de Spanjaarden aantroffen bij hun komst. Aangezien de Tawantinsuyo een verzameling was van talen, culturen en stamen, waren de verschillende departementen niet echt loyaal naar elkaar toe en bestond er geen echte eenheid. Delen van de Chachapoya stam die waren veroverd bijvoorbeeld bleven een vijandige houding hebben tegenover de Incas hetgeen een voordeel was voor de veroveraars.


LATIJNSAMERIKAANSE CULTUUR


Aztecas (Mexicas)
AZTECA CULTUUR
  Aztecas (Mexicas)
MAYA CULTUUR
  Aztecas (Mexicas)
INCA CULTUUR

Copyright © 2003 - 2019 dosmanosnederland.com. All rights reserved.

Share This
Facebook
Twitter
LinkedIn
Share:
Follow us on: