Follow us on Facebook
Maya header

MAYA CULTUUR

Strait of Bering De geschiedenis van de Maya begon ongeveer 60.000 jaar geleden. In deze periode was het land bedekt met grote hoeveelheden ijs. De gletsjers strekten zich uit tot het centrum van de Verenigde Staten en het tropische klimaat dat we vandaag de dag hebben in dit gebied betsond toen nog niet. Het zeeniveau was veel lager dan tegenwoordig en er bestond een stuk land die AziŽ en Noord- Amerika met elkaar verbond via de beringstraat. De eerste mensen die Amerika bewoonden hebben dit stuk land overgestoken. Eerst konden deze mensen moeilijk doorreizen naar het zuiden omdat ze tegengehouden werden door grote muren van ijs. Toen het ijs geleidelijk aan begon te smelten begonnen de mensen zich naar het zuiden te verspreiden.

Er wordt beweerd dat de eerste mensen zoīn 15.000 jaar geleden centraal Amerika bereikten. De eerste erkenbare cultuur, Clovis, bestond rond 10.000 voor Christus. Sommige stenen gereedschappen die zijn gevonden in Guatamala, dateren van 9.000 voor Christus. Tegen deze tijd begon het klimaat te veranderen en begon het langzaamaan warmer te worden. Deze klimaatverandering bracht een verandering in het dieet van de mens en gaf ze de gelegenheid meer groente te eten en minder vlees.

Piramide Maya Tussen 8000 en 2000 Voor Christus begonnen de inwoners van Centraal-Amerika landbouw te ontwikkelen. Ze verbouwden bonen, mais, peper en andere planten. In dit tijdperk bestond het tropisch regenwoud nog niet, alleen savanne en enkele bomen. Volgens de bewijzen die zijn gevonden is de verschijning van het tropische regenwoud in Centraal-Amerika vrij recent. Het gebeurde net na het ontstaan van de mayabeschaving. Tegen het einde van deze periode begon de mayabeschaving zich te ontwikkelen. Sommige archeologische vondsten bewijzen echter dat de Mayas begonnen met de bouw van ceremoniŽle archeologie rond 1000 voor Christus en tegen 6000 voor Christus waren enkele van de eerste Maya complexen gebouwd.

De periode tussen 1500 voor Christus en 300 na Christus staat bekend als de Pre-klassieke tijdperk van de Maya cultuur. Gedurende deze periode ontwikkelde de taal van de Mayas zich verder en de steden en de dorpen werden in een formelere manier gebouwd.

Olmec Culture Terwijl de Mayas zich ontwikkelden, ontwikkelden zich zo ook de Olmec cultuur in het zuiden van Mexico. De Olmec cultuur wordt vaak de moeder cultuur genoemd in Centraal Amerika omdat ze zich iets sneller hebben ontwikkeld en zo de andere culturen beinvloed hebben. Ze ontwikkelden een schrift, de kalender en een complexe religie. De Olmecs hadden aanzienlijk veel invloed op het begin van de ontwikkeling van de Maya cultuur. Er wordt zelfs beweerd dat de Mayas vele gewoonten van de Olmecs hebben overgenomen naast het creŽren van hun eigen gewoontes. De mengeling van de twee culturen veroorzaakten een explosie van culturele ontwikkeling. De archeologen zijn niet zeker van de exacte oorzaak , maar in de periode tussen 300 v. Chr. en 300 n. Chr. vonden er een heleboel ontwikkelingen plaats op het gebied van architectuur, primitieve schriften en kalenders. Ook de Maya territoria en de populatie groeiden aanzienlijk.

Stela Quirigua De klassieke periode van de Mayas tussen 300 vChr en 900 nChr maakten de meeste ontwikkelingen van hen mee. Ze verfijnden de kalender en creerden een uitgebreidere schrift. Ze hadden de gewoonte gebouwen te slopen en over de brokstukken andere gebouwen te bouwen. Sommige gebouwen zijn gebouwd op meerdere lagen brokstukken. De meeste grote steden van de Mayas, die tot op heden nog te bewonderen zijn, zijn gebouwd gedurende de klassieke periode en geheel volgens de gewoonte over de resten van de voorgaande constructies. De architectuur en de cultuur floreerden gedurende de klassieke periode. De Mayas begonnen belangrijke gebeurtenissen vast te leggen in relief en de beste voorbeelden van deze kunst kunnen vandaag de dag bewonderd worden in QuiriguŠ, makkelijk te bereiken in een dag vanaf de Sweet rivier.

Teotihuacan Maya Vroeg in de klassieke periode, romd 400 na christus, werden de Mayas beÔnvloedt door het in het noorden gelegen Teotihuacanbeschaving. Teotihuacan was de machtigste cultuur in Centraal-Amerika. Veel is onzeker over de relatie tussen de twee culturen maar wat wel zeker is, is het feit dat beide floreerden en zich ontwikkelde in deze periode. Er bestaat bewijs dat er handelscontacten waren tussen de Mayas en andere centraal amerikaanse culturen en met Europa, Afrika en polinesiŽ. Dit alles gebeurde vůůr de komst van Columbus.

Maya Calendar Rond 650 na Christus stortte de TeotihuacŠn beschaving in. Deze val kwam erg omgelegen voor de Maya beschaving. Er was blijkbaar een gevecht over de vrijgekomen machtspositie die ontstaan was door de val van Teotihuacan. Los van de relatie met de TeotihuacŠn beschaving bereikten de Mayas de hoogste niveau wat betreft verfijning. Hun kunst, astronomie en religie bereikten allen nieuwe hoogten. De populaties groeiden en de steden breidden zich heel voortvarend uit voor de Mayas. Astronomie en rekenkunde gingen vooruit waardoor de Mayas de loopbaan van bepaalde hemellichamen, zoals bijvoorbeeld Venus, met een ongekende preciezie londen uitrekenen.

De Mayas dreven ook handel met de culturen binnen Zuid-Amerika en de zuidelijke staten van de verenigde staten van Amerika. Hun steden waren groter en met meer mensen bevolkt dan elk andere stad in Europa in die periode. De beste en grootste artistieke werken op het gebied van aardewerk en Jade werden gedurende dit hoogtepunt van de ontwikkeling van de mayas gecreŽerd.

Desalniettemin was deze piek in de ontwikkeling van de Mayas slechts van korte duur. Tegen 750 na Christus begonnen problemen zich voor te doen en de val van deze gemeenschap was begonnen. Er bestaan vele theoriŽn over wat er daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Tegen deze tijd was het klimaat compleet veranderd en was het vergelijkbaar met het tegenwoordige tropische klimaat van Guatamala. Misschien dat er door de klimaatverandering een voedseltekort ontstond, maar wat zeker is, is het feit dat de bevolking afnam en de steden geleidelijk aan verlaten werden. Tegen 830 na Christus was de ontwikkeling end de constructie in zijn geheel gestopt. Enkele steden in Belize en Yucatan overleefden wat langer, maar in Guatamala verlieten de inwoners de steden en verspreidden zich over de hooglanden.

LATIJNSAMERIKAANSE CULTUUR


Aztecas (Mexicas)
AZTECA CULTUUR
  Aztecas (Mexicas)
MAYA CULTUUR
  Aztecas (Mexicas)
INCA CULTUUR

Copyright © 2003 - 2019 dosmanosnederland.com. All rights reserved.

Share This
Facebook
Twitter
LinkedIn
Share:
Follow us on: