Follow us on Facebook

De Geschiedenis van Latijns -Amerika

ColoniasDe term Latijns Amerika wordt gebruikt om de landen te beschrijven die ooit een kolonie waren van m.n. Spanje en Portugal. De verwijzing naar het Latijn heeft te maken met het feit dat door de kolonisatie de talen die gesproken worden in deze landen gebasseerd zijn op het Latijn. Ze zijn afgeleid van de zogenaamde ďRomaanse Talen ď uit Spanje, Portugal en Frankrijk.

De term Latijns Amerika werd geÔntroduceerd door keizer Napoleon III. Toen Napoleon Mexico binnenviel werd de term uitgevonden en gebruikt om Frankrijk te plaatsen tussen de landen met de meeste invloed in Amerika. Het werd ook gebruikt om de Anglosaxen uit te sluiten en om exclusiviteit te geven aan de Europese landen waar talen gesproken worden die op het Latijn gebasseerd zijn. De term heeft zich geŽvolueerd door de jaren heen en om het nu te begrijpen is het noodzakelijk rekening te houden met, niet alleen de taal, maar ook met economische, sociale, politieke, etnische en culturele aspecten ervan.

De overeenkomsten in het meerendeel van deze landen komen voornamelijk door hun lange geschiedenis waarin ze koloniale territoria waren van Spanje, Portugal en in mindere mate Frankrijk. Niet te vergeten echter is het feit dat er binnen het hele gebied verschillen zijn in het klimaat, de economie, de politiek, de gewoontes en de taal.

De term Latijns Amerika wordt vaak verkeerd gebruikt voor de landen die niet in Centraal Ė en Zuid Amerika liggen zoals bijvoorbeeld eilanden die in het het Caribisch gebied liggen en waar voornamelijk Engels en Nederlands wordt gesproken. Dit komt voornamelijk door het feit dat deze gebieden niet in Noord-Amerika liggen. Het is begrijpelijk dat de de Caribische gemeenschap een eigen culturele identiteit en politiek willen hebben en graag willen dat de regio Latijns Amerika en het Caribisch gebied genoemd wordt.

Met Canada moet er echter ook rekening gehouden worden. Terwijl ze wel tot de letterlijke betekenis van de term worden gerekend identificeren de inwoners van de Franstalige gebieden in Canada zich niet met Latijns Amerika. Desalniettemin zijn er een paar inwoners van de Canadeze provincie Quebec van mening dat het zich identificeren met de uitvoerige betekenis van de term hen meer autonomie zou kunnen geven ten opzichte van de Engelssprekende provincies.

Wanneer we het hebben over de term ďLatijns AmerikaĒ mogen ook de Amerikaanse steden met een grote Spaanstalige gemeenschap, zoals bijvoorbeeld Miami en San Diego, niet vergeten worden. Sommige Spaanstaligen die deel uitmaken van de oorspronkelijke bevolking van California zijn van mening dat hun steden als Latijns amerikaanse steden beschouwd moeten worden. Dit laatste gecombineerd met de steeds groeiende Spaanse bevolking, de volharding van de taal en de invloed van de Latijns Amerikaanse cultuur op de Engelstalige amerikaanse cultuur is een indicatie dat de term ďLatijns amerikanismeĒ steeds vaker zal voorkomen naarmate te tijd vordert.

In feite kan de Latijns amerikaanse cultuur beschreven worden als een fusie van drie verschillende culturen;

  1. De inheemse cultuur.
  2. De Europese cultuur, die vier invloedrijke takken heeft; Spanje, Portugal, Frankrijk en Engeland. Deze culturen hebben zonder enige twijfel hun afdruk achtergelaten in Latijns- Amerika op het gebied van taal, orde en handhaving, human resource, religie, wetenschap en onderwijs.
  3. De Afrikaanse cultuur, door de komst van de slaven en de landen die de gebieden kolonialiseerden.

Na jaren van Europese invloed is Latijns Amerika tegenwoordig algemeen geaccepteerd cultureel en politiek gezien.

Kolonisatie van Latijns Amerika
Cristobal ColonNa de eerste reis van Christopher Columbus in 1492, begonnen de eerste Europese zeevaarders voet aan wal te zetten in Latijns Amerika. Ze veroverden en koloniseerden de omvangrijke gebieden van de ďNieuwe WereldĒ voor de koninkrijken van Spanje en Portugal. Omdat de Spanjaarden al aardig wat vestigingen hadden op de eilanden in de Caribische zee, breidden ze hun verovering met gemak uit tot Centraal Amerika, Mexico en Peru. Verschillende steden gaven zich makkelijk over aan hun macht.

Tegen het eind van de 16de eeuw hadden ze praktisch heel Zuid en Midden Amerika veroverd, zelfs het Noord Amerikaans deel dat in het zuiden ligt van de huidige Verenigde Staten. In de tussentijd veroverden de Portugezen het gebied langs de kust, het huidige BraziliŽ. De veroveraars voerden de Romeinse wetgeving en rechtssysteem in die gebruikt werd door de bureaucratie van de koloniale machten. Dit laatst drong de wetten en regels van de Spanjaarden en de Portugezen op aan de inheemse bevolking door taal, religie en gewoonten.
Het belangrijkste element dat deze mengeling van kolonialisme bijeen bracht was de Katholieke Kerk: geestelijken hadden een belangrijke rol in de bekering van de inheemse bevolking tot de Spaanse cultuur zo ook in het ontwikkelen van het onderwijssysteem in de kolonies. Hetzelfde geldt voor het bouwen van ziekenhuizen en liefdadigheidsinstellingen. De kerk was ook de grootste economische motor en met uitzondering van de regering, de grootste bezitter van grond in de koloniŽn. De geestelijken zaten op hoge posten in de koloniale regering vervulden taken die varieerden van bankiers tot spirituele gidsen.

Oorsprong van de Latijnsamerikaanse bevolking
IndigenasVoor de verovering, had Latijns-Amerika iets meer dan 80 miljoen inwoners, terwijl het aantal inwoners in Europa rond de 60 miljoen was. De Spanjaarden en de Portugezen die voet aan wal zetten op Zuidamerikaanse bodem waren weinig in aantallen maar in de meerderheid wat betreft wapens en militaire behendigheid. Wat ook nog in het īvoordeelī werkte voor de Spaanse veroveraars waren de ziekten die meegebracht waren vanuit Europa en die de Azteken uit Mexico, de Mayas uit Centraal Amerika en de Incaís in de Andes, in hoog tempo reduceerde. De 15% van de bevolking die het wel overleefden, werd te werk gesteld voor de kolonisatoren. Ze werden gedwongen in de mijnen te werken en in de plantages. Toen deze levensstijl de inheemse bevolking verder terugbracht, werden er slaven geÔmporteed uit Afrika om ze te vervangen. Ondanks de overheersing door de veroveraars, slaagden de inheemsen en de Afrikaanse slaven erin gelukkig bepaalde aspecten van hun taal, gewoonten, religies, ambachten en leefgewoonten te behouden. Veel van deze gewoonten zijn uiteindelijk van grote invloed geweest op de hedendaagse cultuur van Latijns-Amerika.

De Spanjaarden en de Portugezen hadden weinig vrouwen meegenomen naar Amerika en als gevolg daarvan waren er vele relaties tussen de veroveraars en respectievelijk de inheemse vrouwen en Afrikaanse slaven. Tegen het eind van de koloniale periode was de meerderheid van de bevolking van vele kolonies van gemengde komaf. Deze diversiteit van etnische groepen en culturen heeft duidelijk bijgedragen aan de sociale en culturele aspecten van de hedendaagse maatschappij in Latijns-Amerika.

Ondanks de etnische diversiteit ontwikkelde zich een aanzienlijke vorm van gelijkwaardige sociale structuur in de hele regio. Dit kwam voornamelijk doordat de Europese ambtenaren de kolonies regeerden en ze vormden de dominante klasse. Ze werden gediend door de inheemsen, de gemengde bevolking en de zwarten. Deze Europese ambtenaren ontwikkelden een systeem voor gecentraliseerde handel om zo buitenlandse concurrenten buiten te sluiten. De ontdekking van goud in Amerika echter, trok de overbleven grootmachten zoals Groot BrittaniŽ, Frankrijk en Nederland, aan en deze vestigden handelsposten rond de kolonies. Vanuit deze posten konden ze makkelijk invloed uitoefenen op de kolonies.

Het einde van de het Koloniale Systeem
Invasión NapoleónicaNa een eeuw van Portugese en Spaanse overheersing, werden de eerste hervormingen doorgevoerd. Er kwamen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de mijnbouw en de landbouw export, de administratieve efficientie werd verbeterd en defensie en de uitbreiding van de grenzen werd geverifieerd. Deze hervormingen, die vooral geÔntroduceerd werden in het Spaanse en het Portugeze deel van Amerika, vergrootten de productie en het inkomen van de kolonies. Aan de andere kant droegen de hervormingen bij aan de ontevredenheid van de inheemsen omdat ze meer stress met zich meebrachten voor een gemeenschap die leefde onder magere sociaal economische omstandigheden.

De filosofie van de Verlichting en de verspreiding van liberale ideeŽn had een groete invloed op de hogere klasse in de kolonies, maar het was de Napoleaanse invasie (1808-1804) van het Iberisch Schiereiland die ideeŽn over de emancipatie van LatijnsóAmerika naar voren bracht. In 1822 voerden de Braziliaanse inheemsen een onafhankelijke monarchie in onder een Portugese prins. Tegen 1825 was geheel Spaans Amerika, behalve Cuba en Puerto Rico, onafhankelijk.

Liberale Republieken en Dictaturen
Simon BolivarDe inheemsen die de macht kregen na de onafhankelijkheid trokken vele wetten en regels van de oude tijd in, in overeenkomst met het liberalisme van de 19de eeuw. Hun hoop werd echter verdreven met politieke en economische crisis die het eerste jaar markeerden in veel van deze nieuwe naties. In het midden van de 19de eeuw, stonden in bijna de gehele regio nieuwe leiders op om de sociale, politieke en economische machten in het gareel te houden. De Spaanse en Portugese controle was verdwenen maar de Engelsen slaagden erin de belangrijktse handelsmacht te worden en hadden volle controle over heel onafhankelijk Latijns-Amerika.S

Tegen het eind van de 19de eeuw was het Latijns-Amerika gelukt om een liberale politiek in te voeren en de economieŽn stonden open voor nieuwe mogelijkheden in commerciele landbouw en de mijnindustrie. De infrastructuur werd gemoderniseerd. De Verenigde Staten verving Groot BrittanniŽ als een belangrijke markt en de hoofdinvesteerder van kapitale goederen in Latijns-Amerika. Gedurende de 20ste eeuw voerden de Verenigde Staten hun hegemonie in het hele gebied op verschillende niveaus en functioneerde daarbij vaak als bemiddelaar tussen de meeste landen op het continent.

In de latere helft van de 20ste eeuw kwam liberalisme steeds meer en meer voor in conservatieve omgevingen. Economische programmaīs begonnen profijt te zien in de ontwikkeling van de middenklasse. In sommige landen, vooral ArgentiniŽ en BraziliŽ, versnelde de Europese immigratie de groei. Dit hielp vooral met het organiseren van moderne politieke partijen om de liberale elite het hoofd te bieden. De nieuwe sociale klasse participeerde steeds meer en meer in het politieke leven. In de tussentijd leefde de rurale bevolking nog steeds in armoede en waren ze onderdrukt. Desalniettemin begonnen de eerste revolutionaire beginselen zich te manifesteren aan het eind van de 20ste eeuw. De rurale migratie naar de steden werd een gewoonte en creerde vaak grote misŤre. Ondanks dat de ongelijkheid in levensstijl tussen het platteland en de stad behouden werd, bleef de landbouwproductie de belangrijkste pilaar in de economie en de export van Latijns-Amerika. De revoluties die plaatsvonden in Latijns-Amerika hadden ideologieŽn zoals populisme, nationalisme en socialism. Deze revoluties werden geleid door de middenklasse en ondersteund door de arbeiders en de boeren. De revoluties vonden plaats in Mexico, BraziliŽ, ArgentiniŽ, Guatamala, Bolivia, Cuba, Nicaragua en andere landen.

Het feit dat de Latijnsamerikaanse landen dezelfde taal, religie, vergelijkbare cultuur en economische situatie delen is een belangrijke factor om een unie te vormen in de regio. Ook is het een reden voor de Latijnsamerikaanse landen om handelsovereenkomsten en een culturele band te creeŽren.

In de helft van de jaren 90 van de vorige eeuw kon na jaren economische recessie een aanzienlijke veranderning waargenomen worden in de levensstandaard van de bevolking. Op hetzelfde moment werden de militaire leiders die de meerderheid van de Latijns-Amerikaanse landen hadden geregeerd in de jaren 70 en 80, vervangen en democratie begon zich te ontwikkelen. Het is dit democratiseringsproces dat meegeholpen heeft aan de florerende toekomst van Latijns-Amerika, ondanks de serieuze afwezigheid van structuur in de regio.

Copyright © 2003 - 2019 dosmanosnederland.com. All rights reserved.

Share This
Facebook
Twitter
LinkedIn
Share:
Follow us on: