Ons Aanbod
Ben je van plan om naar ARGENTINA te komen? Hier vind je al onze producten en diensten (english)


Follow us on Facebook
Argentina

MENS EN CULTUUR

Tango click on the image to enlarge

Argentijnen zijn een mengeling van nationale en etnische groepen waarbij de afstammelingen van Spaanse en Italiaanse immigranten domineren. Een golf van immigranten uit verschillende Europese landen kwamen eind 19de en begin 20ste eeuw aan. Er bevonden zich in die periode ongeveer 500.000 Syrische, Libanese en andere immigranten uit het midden Oosten en voornamelijk in de stedelijke gebieden. De bevolking in Argentinië is voor een groot deel Katholiek. Echter heeft het de grootste Joodse gemeenschap in Latijns Amerika , met een aantal van 250.000, en herbergt het één van de grootste moskees in Latijns Amerika. Gedurende de laatste jaren is er ook een toestroom van immgranten uit de Latijns Amerikaanse buurlanden.De inheemse bevolking, die geschat wordt op 700.000, is geconcentreerd in de provincies in het noorden, noord-westen en het zuiden van het land. De Argentijnse bevolking heeft één van de laagste groeipercentages in Latijns Amerika. 80% van de bevolking woont in steden met meer dan 2000 inwoners en meer dan één derde deel woont in de omgeving van Buenos Aires. Met zijn 13 miljoen inwoners is deze metropool dan ook het centrum van het nationaal leven in Argentinië. Argentijnen genieten normaal gesproken van een hoog levensstandaard. Echter heeft de economische crisis van 2001-2002 ervoor gezorgd dat 47.8% van de bevolking onder de armoedelijn kwam te leven vanaf Juni 2004.

Buenos Aires click on the image to enlarge

Een groot gedeelte van de bevolking is voornamelijk Rooms Katholiek. Ongeveer 2% is protestants en weer 2% procent is Joods. In de laatste jaren is er net als in de rest van Latijns Amerika een opkomst van Evangelische kerken, die voornamelijk  bekeerden van het katholicisme  in de lagere klassen voor zich hebben weten te winnen. Ondanks het feit dat alleen 2% van de Argentijnse bevolking Joods is , heeft Buenos Aires  de op één na grootste Joodse gemeenschap van het Amerikaanse continent.


De Katholieke praktijken bevatten voor een groot deel veel Syncretisme. Zo bevatten de festivals in het Noord-westelijke provincies typische katholieke iconen in combinatie met oude Andeaanse ceremonies.

Argentinië is een federale republiek gevormd door 23 autonome provincies en een autonoom territorium, de hoofdstad Buenos Aires. Een gekozen president, die het kabinet benoemt, heeft de uitvoerende macht. De regeringsperiode duurt vier jaar en kan alleen vernieuwd worden voor dezelfde hoeveelheid jaren. De rechtgevende macht wordt uitgevoerd door een tweekamerstelsig legislatuur met een tweede kamer (op dit moment met 254 afgevaardigden ) en een eerste kamer ofwel Senaat (deze bestaat uit 72 gekozen senatoren uit de provincies en de autonome hoofdstad). De hoogste federale gerechtshof is het hooggerechtshof en die bestaat uit 9 rechters.

National Military Service click on the image to enlarge

Elke provincie heeft zijn eigen regering en gerechtshoven die het federale systeem weerspiegelen. Over het algemeen is de wet hetzelfde op federaal en provinciaal niveau maar de procedures in provinciale gerechtshoven wil wel eens varieren. Normaal gesproken geven de provincies de macht aan de federale legislatuur om landelijke wetten uit te voeren en om defensie, buitenlandse zaken, civiele en commerciele zaken af te handelen. Individuele provincies kunnen ook hun eigen provisies uitvoeren. De militaire dienst is zelfstandig geworden toen de militaire plicht werd afgeschaft.Het beleid van Defensie legt de nadruk op de samenwerking met de buurlanden en het participeren in vredesmissies die goedgekeurd zijn door de Verenigde Naties.

De Argentijnse economie is traditioneel gezien gebaseerd op de landbouw, maar de industriële en de dienstensector zijn ook in belangrijkheid toegenomen in de laatste jaren. Rundvee, schapen en granen zijn lange tijd het bolwerk geweest van de economische rijkdom. De rundvee kuddes behoren tot ‘s werelds beste. Als een exporteerder van tarwe, mais, vlas, haver, rundvlees, schaapsvlees, huiden en wol rivaliseert Argentinië met de Verenigde Staten, Canada en Australië. Andere agrarische producten zijn oliezaden, kafferkoren, sojabonen en suikerbieten. Argentinië is ‘s werelds grootste bron van tannine en lijnzaadolie. De Pampa is het  hoofdgebied voor de agricultuur. Echter is er sinds de jaren 30 een grote toename in de productie van andere gebieden, vooral in de oases van Monte en de irrigatie valeien van Noord Patagonië.  

Ondanks dat Argentinië een varieteit heeft aan mineralen zijn ze alleen lokaal belangrijk en niet genoeg om bij te dragen aan de industrie. Binnenlandse olie en gas productie heeft ervoor gezorgd dat de natie zelfvoorzienend werd wat energie betreft. De pijplijnen verbinden olie en gasvelden met Buenos Aires en andere grote raffinaderijen. Argentinië exploiteert ook zijn vele hydroelektrische bronnen.  Zo heeft de kolenveld in Zuid-Patagonië een laagwaardige soort steenkool.

Argentine industry click on the image to enlarge
Argentijnse industrie , ontwikkeld na de eerste Wereldoorlog en lang beschermd door een sterke nationalistisch beleid, heeft het land zelfvoorzienend gemaakt wat  betreft de productie van consumptiegoederen en vele soorten machinerie. De productie van voedingsmiddelen (met name het verpakken van vlees, het malen van bloem en het inblikken) is de voornaamste industrie.  Zo ook textiel, lederwaar en chemiecaliën. De hoofd importproducten zijn machines,metalen en andere vervaardigde producten. De exportlanden zijn voornamelijk de Verenigde Staten, Brazilië, Italië en andere Europese landen. Argentinië is ook lid van Mercosur.

In de afgelopen jaren heeft Argentinië inflaties en recessies meegemaakt. Privatiseringen en andere economische hervormingen, begonnen door President Menem in de vroege jaren 90, hebben voor een enorme economische groei gezorgd. Helaas bleven er toch veel economische problemen met hoge werkloosheidscijfers en een grote nationale schuld( Dit kwam voornamelijk door excessieve uitgaven van de regering en belastingontduiking). De economie leed onder de braziliaanse recessie en geldontwaarding  eind jaren 90 maar de koppeling van de peso met de dollar gecombineerd met de economische problemen in Argentinië zorgde voor een economische instorting in 2001. Pas in 2003 begon de economie weer sterk te groeien.

INFORMATIE OVER ARGENTINIË

Fast Facts
LAND FEITEN
  History
GESCHIEDENIS
  People and Culture
MENS EN CULTUUR
  Geography and Environment
GEOGRAFIE EN OMGEVING
 
Weather and Climate
HET WEER EN KLIMAAT
  Flora and Fauna
FLORA EN FAUNA
  When to Go
WANNEER TE GAAN
  Getteing Around
OPENBAAR VERVOER IN ARGENTINA
 
Money
GELD
  Faq
FAQ
  What to Bring
WAT MEE
TE NEMEN
  Photo Tour
FOTO TOUR
Copyright © 2003 - 2019 dosmanosnederland.com. All rights reserved.

Share This
Facebook
Twitter
LinkedIn
Share:
Follow us on: